O nás
KDO JSME?
Dalibor a Honza, víno je pro nás vášní, kulturou, historií.. Kromě kvality a charakteru vína samotného je pro nás klíčové prostředí, v němž se rodí. A ti, kteří ho sází, zušlechťují a dávají mu to nejlepší, když se z hroznů stává jedinečný nápoj..

Chápeme víno a vše kolem něj jako součást naší soužití s přírodou, jako součást kultury v širším slova smyslu, jako součást historického dědictví i odraz přirozené lidské snahy rozvíjet tradice, kultivovat své okolí a posunovat hranice svých schopností.

Prostě bychom s Vámi chtěli sdílet výborná vína ze zajímavých oblastí, která produkují mimořádní lidé..

 
PROČ JINÁ VÍNA?
Vybíráme si vína z menších oblastí, které mají mnohasetletou, nejen vinařskou,historii. Které dostaly do vínku mimořádný terroir. Které jsou, i v dnešní globalizované době, do určité míry regiony samy pro sebe.. Které z různých důvodů stojí, neprávem,mimo zájem většinové vinařské populace..

Nejlépe se cítíme ve společnosti malých a středních vinařů, snažících se pěstovat révu i tvořit víno s určitou pokorou, s co možná nejmenším počtem umělých zásahů, pro něž je zásadní zachovávat typický charakter a vysokou kvalitu jejich vín navzdory unifikované poptávce trhu..

Jinakost pro nás znamená původnost, zodpovědnost, hledání toho nejlepšího..
CO VÁM NABÍZÍME ?
Nechte se naším prostřednictvím překvapit, nechte se oslovit dosud nepoznaným, zažijte s námi mimořádné chvíle díky poctivým vínům z autochtonních odrůd i špičkovým variacím chutí odrůd klasických..